Aktualności

Pracownicy

Pracownicy szkoły

NAUCZYCIELE
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko

1.

Małgorzata Stróżyńska

dyrektor szkoły

matematyka, chemia

2.

Tatiana Grobelna biblioteka

3.

Violetta Sokołowska
edukacja wczesnoszkolna, wychowawca w świetlicy,rewalidacja

4.

Beata Majchrzak język niemiecki, język angielski

5.

Katarzyna Niedzielska historia, religia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie

6.

Marta Kaczmarek
język angielski

7.

Wiesława Rotkiewicz język polski, logopedia

8.

Grażyna Kubiak
biologia
9. Lidia Leśna
język polski

10.

Przemysław Czajka wychowanie fizyczne
11. Bożena Walczak-Woźniak pedagog szkolny, oligofrenopedogika, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

12.

Monika Wojciechowska edukacja przedszkolna, wychowawca w świetlicy
13. Katarzyna Podgórska
muzyka, plastyka
14. Monika Słomianna matematyka, informatyka, rewalidacja
15. Katarzyna Miedziarek geografia
16. Rafał Sroka edukacja dla bezpieczeństwa
17. Izabela Adamczak fizyka
18. Ilona Gorynia
doradztwo zawodowe
19. Beata Kasprzak technika
 20. Małgorzata Matuszczak - Gmyrek psycholog
     


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKOŁY
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko

1.

Stefania Andrzejczak główny księgowy

2.

Beata Werwińska sekretariat

3.

Renata Giezek sprzątaczka

4.

Hanna Kowalczyk sprzątaczka
5. Maciej Tomczak pracownik gospodarczy, rzemieślnik
 
scroll back to top