Projekty

„MAŁY MISTRZ”

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie przystąpili do realizacji programu „Mały Mistrz”.

scroll back to top

Czytaj więcej...

„Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” 2013-2015

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  „e-Szkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”   Program ten realizowany jest  przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej.

scroll back to top

Czytaj więcej...

„Lepszy Start” 2012/2013

Realizacja  projektu pt: „Lepszy Start” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w roku szkolnym 2012/2013.

 W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole ponownie realizowany jest projekt pt: „Lepszy Start”, który współfinansowany jest  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym roku w projekcie biorą udział uczniowie, których w roku ubiegłym nie były nim objęte.

scroll back to top

Czytaj więcej...

"Lepszy start" 2011/2012

Podsumowanie realizacji w naszej szkole projektu pt: „Lepszy Start” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w roku szkolnym 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole realizowany był projekt pt: „Lepszy Start” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu prowadzone były zajęcia dla uczniów klas I-III.

scroll back to top

Czytaj więcej...

Edukacja na piątkę z plusem

Realizacja projektu „Edukacja na piątkę z plusem” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012

W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przez dwa lata szkolne prowadzone były zajęcia dla uczniów szkoły pt: „Edukacja na piątkę z plusem”.

scroll back to top

Czytaj więcej...