ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

,

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 w Szkole Podstawowej

im. Jana Pawła II w Siemowie

 

KLASA PIERWSZA

Zgłoszenie dziecka z obwodu

Wniosek

Potwierdzenie woli

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Wniosek o przyjęcie DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO na rok 2022-2023

Deklaracja o kontynuowaiu wychowania przedszkolnego

Oświadczenie o zatrudnieniu.

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa w poprzednich latach do oddziału przedszkolnego.

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

 

 

 

 

 

 

scroll back to top