ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

,

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 w Szkole Podstawowej

im. Jana Pawła II w Siemowie

 

KLASA PIERWSZA

TERMINY

Zgłoszenie dziecka z obwodu

Wniosek

Potwierdzenie woli

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

TERMINY

Wniosek o przyjęcie DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO na rok 2023-2024

Deklaracja o kontynuowaiu wychowania przedszkolnego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

 

 

 

 

 

scroll back to top