Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!


1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny w formie zajęć nauczania stacjonarnego, w warunkach organizacyjnych zgodnych z wytycznymi i zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Dyrektora Szkoły.

W związku z trwającą sytuacją zagrożenia epidemicznego inauguracja roku szkolnego 2020/2021 ograniczona zostaje tylko do spotkań z wychowawcami oddziałów.

Wychowawcy klas będą oczekiwali na uczniów na boisku szkolnym, skąd uczniowie przejdą do klas, wg harmonogramu:

- klasa VII i VIII - godz. 8.45,

- oddział przedszkolny – godz. 9.00,

- klasa I i III – godz. 9.30,

- klasa V i VI – godz. 10.15

Proszę rodziców/opiekunów o pozostanie poza budynkiem szkolnym, zachowanie dystansu społecznego w oczekiwaniu na swoje dzieci.

Obowiązują: dystans społeczny, dezynfekcja i zakrywanie nosa i ust przy wchodzeniu do budynku – maseczkę zdejmują uczniowie dopiero w sali lekcyjnej.

Procedury Bezpieczeństwa obowiązujące w szkole

scroll back to top