Sposoby na hejt

Bożena Walczak - Woźniak

„MOŻNA INACZEJ - NIE HEJTUJĘ”

serce

Samorząd Uczniowski przypomina sposoby reagowania na przemoc, w tym na hejt:

Po pierwsze: Nie pisz wulgaryzmów.

Po drugie: Nie odpowiadaj na hejterski komentarz.

Po trzecie: Jeśli możesz kasuj hejterskie komentarze.

Po piąte: Blokuj osoby hejtujące.

Po szóste: Zgłaszaj hejt. Rozmawiaj.

Po siódme: Nie odpowiadaj agresją na agresję.

Po ósme: Jeśli możesz nie zwracaj na takie komentarze uwagi.

Po dziewiąte: Jeśli nie możesz sobie poradzić z hejtem – powiedz o tym komuś.

Po dziesiąte: Pamiętaj – nie jesteś sam!

Zawsze możesz zadzwonić:

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116 111.

Życzliwość w kontaktach międzyludzkich, szczególnie w Internecie jest bardzo ważna. Katalog życzliwych słów w ozdobnej formie wykonali uczniowie klasy VIII

Członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem napisali referat  o zjawisku przemocy, w tym o hejcie:

 

         „Przemoc i agresja są dziś – trzeba to obiektywnie stwierdzić – zjawiskiem spotykanym prawie wszędzie, czy tego chcemy czy też nie. Można powiedzieć, że są one stałym elementem naszego życia. Nie chodzi o to, że my tego doświadczamy, ale cały czas dochodzą nas z różnych źródeł informacje o aktach przemocy i agresji. Spotkać je można w szkole, na ulicy, w sąsiedztwie, w domu.

         Wśród osób doznających przemocy są niestety dzieci. Dlatego też zapobieganie przemocy, agresji fizycznej lub słownej jest jednym z największych wyzwań dla rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

         Zadajemy sobie wtedy pytanie: co wywołuje negatywne zachowania? Każdy z nas szukając odpowiedzi na to pytanie będzie przytaczał różne źródła, bo trudno jest znaleźć jedną trafną odpowiedź. Każdy przypadek przemocy i agresji musimy rozpatrywać indywidualnie. Śledząc wypowiedzi osób naukowo zajmujących się badaniami zjawisk agresji i przemocy są oni zróżnicowani w swych spostrzeżeniach, ale co do jednego są zgodni: te zjawiska rozprzestrzeniają się w szybkim, zawrotnym wprost tempie. Rosną one wraz z popularnością i dostępnością do nowoczesnych mediów i portali społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram). Media mają przeogromny wpływ w potęgowanie zjawisk przemocy i agresji.

         Przed rodzicami i nami – wychowawcami staje więc poważne zadanie,                         aby poradzić sobie z agresywnymi zachowaniami młodych ludzi. Przemoc w szkole staje się zjawiskiem coraz częstszym i szkoły mają kłopoty z przejawami agresji wśród dzieci i młodzieży, bo przemoc szkolna jest wyrazem ich frustracji i złości. Sprawcy przemocy wykorzystują zwykle swoją przewagę sił, znęcając się nad innymi fizycznie lub psychicznie. Niespełnienie społeczne (wynikające np. z barier psychicznych) i brak akceptacji w grupie koleżeńskiej bardzo często prowadzi do wybuchowych, napastliwych fizycznie zachowań. Wśród najczęściej wymienianych jeszcze przyczyn są: zaburzenia poczucia własnej wartości, nieśmiałość w kontaktach międzyludzkich (problemy w budowaniu relacji), poczucie winy za własne niepowodzenia, nuda i problem z zorganizowaniem wolnego czasu, brak jakiegokolwiek dialogu z rodzicami, złe wzorce zachowań czerpane z domu lub grupy koleżeńskiej, kryzysowe sytuacje życiowe, ograniczenia intelektualne, problem z tolerancją                     w stosunku do innych ludzi.

                   Radą na przemoc, również w Internecie (szczególnie na „mowę nienawiści) jest rozmowa, cierpliwa, spokojna i uważna wymiana informacji.”

misiu

Natomiast najmłodsi wykonali ordery dla życzliwego użytkownika Internetu.


 

scroll back to top