Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szk. 2022/2023

Wszyscy Kandydaci, kórych Rodzice złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie na rok szkolny 2022/2023 zostali pozytywnie zakwalifikowani.

Imienna lista kadydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego została wywieszona w szkole.

scroll back to top