Wybory Samorządu Uczniowskiego

Monika Słomianna

W czwartek 8 września odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Jest to bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli na cały rok szkolny. Głosowanie było tajne. Każdy uczeń i pracownik szkoły mógł oddać na przygotowanych kartkach jeden głos na opiekuna i dwa głosy na członka SU.

Po podliczeniu głosów wszystko stało się jasne. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego to: Magdalena Duda, Nikola Konkiewicz, Klaudia Jakubiak i Lidia Paizert. Opiekunem została Pani Wiesława Rotkiewicz.

Wszystkim głosującym dziękuję, a nowo wybranym gratuluję i życzę owocnej pracy.

scroll back to top