Z kulturą mi do twarzy:)

Katarzyna Niedzielska

W dniach 20-24 marca w naszej szkole przeprowadzono akcję pod nazwą „Tydzień Dobrych Manier i uprzejmości”.

Akcję przeprowadzono w ramach planu pracy Szkoły Promującej Zdrowie. Działania zbiegły się z rekolekcjami wielkopostnymi, których celem była poprawa zachowania i praca nad sobą.

Społeczność szkolna została zapoznana z harmonogramem działań podczas apelu. Ogłoszono konkurs o tytuł Najkulturalniejszej uczennicy i Najkulturalniejszego ucznia. W każdym dniu zrealizowane zostały inne zadania.

W poniedziałek odbyły się pogadanki dotyczące stosowania „magicznych słów”. Uczniowie wykonali kolorowe, papierowe dłonie, na których umieścili zwroty grzecznościowe.
Dłonie naklejono na drzwi w szkolnych korytarzach. Tego dnia młodzi ludzie obdarowywali się karteczkami z komplementami.

Wtorek był dniem, w którym uczniowie zgłębili zasady dobrych manier zachowania przy stole, podczas spożywania posiłków zarówno w czasie wizyt, jak i podczas przyjmowania gości. 21 marca to Pierwszy Dzień Wiosny, z tej okazji uczniowie konsumowali upieczone na grillu kiełbaski. Następnie podzieleni losowo na grupy ozdabiali Panie Wiosny. Dzieci wykazały się zarówno umiejętnością pracy w grupach jak i dużą inwencją twórczą. Wszystkie Panie Wiosny otrzymały imiona tj. Lukrecja, Andżela, Bożenka, Malwinka, Bogusia i Liliana. Następnie klasy układały rozsypanki z hasłami dotyczącymi dobrego zachowania. Społeczność szkolna pamiętała także, iż 21 marca to także Światowy Dzień Zespołu Downa, którego symbolem stały się kolorowe skarpetki zakładane „nie do pary”, jako wyraz tolerancji i solidarności z osobami z trisomią 21.

Środa upłynęła pod znakiem układania klasowych Kodeksów Kulturalnego Ucznia. Uczniowie pod opieką nauczycieli redagowali i ozdabiali kolorowe kodeksy, które zostały wyeksponowane w holu szkoły.

W czwartek odbyły się pogadanki pt.„Halo, kto mówi?” - dobre obyczaje telefoniczne.

Piątek był dniem kulminacyjnym - odbyły się dwa konkursy:

            - recytatorski: uczniowie deklamowali wiersze o dobrym zachowaniu.

- wiedzy: międzyklasowy konkurs o tytuł „MISTRZA DOBRYCH MANIER”.

Każda klasa wytypowała trzech reprezentantów. Konkurs składał się z dwóch części:

  • teoretycznej: uczestnicy konkursu odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania,
  • praktycznej: m.in. nakrycie stołu do obiadu.

Wyniki konkursów:

W konkursie recytatorskim komisja przyznała równorzędne nagrody.

I miejsce uzyskali:

Julia Radojewska kl. III

Magdalena Duda kl. V

Lidia Paizert kl.V

Karol Skowroński kl. V

scroll back to top