„Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” 2013-2015

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  „e-Szkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”   Program ten realizowany jest  przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej.

Głównym celem projektu jest wdrożenie do roku 2015 we wszystkich wielkopolskich gminach w 226 szkołach podstawowych programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego.

W naszej szkole przez okres dwóch lat w pracach zaangażowanych będzie 40 uczniów i 2 nauczycieli. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na http://cdew.pl/

scroll back to top