Nasza historia

Tradycje oświatowe Siemowa i okolic sięgają XVII w. Już w 1610 r. istniała w Siemowie szkoła przykościelna, parafialna. Pierwszą szkołę wybudowano w Siemowie w 1833 r. Wybudował ją znany ziemianin z Goli, twórca "Kasyna Gostyńskiego" , Gustaw Potworowski. Budynek ten mający już 166lat, znany mieszkańcom Siemowa i Kosowa jako "biała" szkoła, stoi do dnia dzisiejszego. ("Jak w Siemowie szkoły nie chcieli" - artykuł Antoniego Jerszyńskiego.)

               36 lat później w 1869 r. powstała nowa szkoła, zwana powszechnie "czerwoną". O tym wydarzeniu pisał pamiętnikarz z pobliskiego Kosowa Tomasz Skorupka w swej książce "Kto przy Obrze temu dobrze":

            "Skończyłem sześć lat w grudniu 1868 r., a po zimie w kwietniu zacząłem chodzić do szkoły. Wtenczas szkołę budowali nową, tą murowaną, czerwoną, naprzeciw kościoła w Siemowie. Dawny budynek, ten biały z roku 1833, postawiony przez Gustawa Potworowskiego z Goli już nie wystarczał, bo miał tylko jedną izbę dla uczniów, a było ich 140. Przez lato chdziliśmy więc do wynajętego domu, a na zimę już my szli do nowej szkoły."

              Z biegiem lat pomieszczenia szkolne nie starczały. Następną jednak szkołę w Siemowie wybudowano dopiero po 90 latach w 1960 r. Po 39 latach od tego wydarzenia społeczeństwo Siemowa i Kosowa otrzymało znów nową szkołę. Jej uroczyste otwarcie i poświęcenie nastąpiło 18.09.1999r.,
a 10.06.2000r. otrzymała ona imię Jana Pawła II.

 

Katarzyna Niedzielska

WADOWICKI DĄB PAMIĘCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II przywieziony został do Siemowa przez uczniów, którzy wraz z opiekunami uczestniczyli w Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach w dniu 18 maja 2005 r. Jest to dąb szypułkowy i nosi imię „Lolek”. Imię dębu zostało wyłonione w wyniku konkursu szkolnego.

„Lolek” został zasadzony przy szkole w dniu 10 czerwca 2005 r. podczas uroczystych obchodów piątej rocznicy nadania szkole imienia. W miejscu zasadzenia Wadowickiego Dębu Pamięci, wkopano butelkę, w której wcześniej umieszczono certyfikat podpisany przez burmistrza Wadowic p. E. Filipiak oraz dokument potwierdzający zasadzenie, podpisany przez dyrektora szkoły L. Huebnera, radnego A. Czupryńskiego, przedstawiciela Rady Rodziców W. Zajchert oraz Sonię Napieraj. Umieszczono także dokument z imieniem drzewa i krótką charakterystyką naszej placówki.

Potwierdzenie zasadzenia Dębu Pamięci z dokumentację fotograficzną zostało przesłane do Urzędu miejskiego w Wadowicach, tam Lolek” został wpisany do specjalnej księgi.

 

 

scroll back to top