Dokumenty szkolne

 

Program wychowawczo - profilaktyczny

Statut

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Wnioski należy składać do sekretariatu szkoły do 17.06.2024r.

 

 

 

scroll back to top