KONTAKT

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

Siemowo 102,

63-800 Gostyń

tel. (65) 572-09-39

www:  spsiemowo.edu.pl

email: siemowo@spsiemowo.edu.pl

INFORMACJE:

Szkoła nasza to miejsce przyjazne dla dzieci, w którym znajdują one doskonałe warunki do kształcenia, wypoczynku i dalszego rozwoju. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie. Stosunki tu panujące oparte są na wzajemnej akceptacji, zaufaniu i szacunku. Jesteśmy szkołą bezpieczną, propagującą zdrowy styl życia. W pracy wychowawczej realizujemy przesłania Jana Pawła II skierowane do narodów świata.

Program wychowawczy szkoły oparty jest na podstawowych wartościach ogólnoludzkich; cechuje go humanitaryzm i tolerancja. Wprowadzamy uczniów w tradycje kultury regionalnej, narodowej i europejskiej. Współpracujemy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, przedstawicielami Samorządu Gminy i Powiatu. 

W szkole działa biblioteka szkolna. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

From Address:

scroll back to top