„Lepszy Start” 2012/2013

Realizacja  projektu pt: „Lepszy Start” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w roku szkolnym 2012/2013.

 W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole ponownie realizowany jest projekt pt: „Lepszy Start”, który współfinansowany jest  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym roku w projekcie biorą udział uczniowie, których w roku ubiegłym nie były nim objęte.

Uczniów wybrano na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Nauczyciele opracowali programy do prowadzonych zajęć.  Zaplanowano zajęcia  logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  mowy, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksja oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.  Nauczyciele podczas prowadzonych zajęć wspomagają się zakupionymi w ramach projektu  pomocami dydaktycznymi. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, a ich rodzice pozytywnie wypowiadają się na temat zauważalnych postepów swoich dzieci.  

Zajęcia prowadzą: Wiesława Rotkiewicz, Małgorzata Nowakowska, Małgorzata Wichłacz oraz Aleksandra Mazurek.

Harmonogram zajęć

 

scroll back to top