"Lepszy start" 2011/2012

Podsumowanie realizacji w naszej szkole projektu pt: „Lepszy Start” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w roku szkolnym 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole realizowany był projekt pt: „Lepszy Start” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu prowadzone były zajęcia dla uczniów klas I-III.

Były to:  zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i w pisaniu oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. W szkole przeprowadzono diagnozę wstępna dla każdego dziecka i na tej podstawie zakwalifikowano dzieci do projektu. W ciągu roku prowadzono kilkakrotnie diagnozę w celu sprawdzania postępów uczniów. W celu uatrakcyjniania zajęć i właściwej realizacji opracowanych przez nauczycieli programów, ze środków unijnych zakupiono pomoce dydaktyczne. Założone cele w opracowanych przez nauczycieli programach zostały zrealizowane, po ostatniej diagnozie zauważono znaczące postępu uczestników projektu.

Harmonogram zajęć

 

scroll back to top