Nauczyciele uczą się j. angielskiego

W ramach projektu „Nie są nam obce języki obce – kursy językowe dla nauczycieli z elementami ICT Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Siemowie”EFS PO KL z Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” w Szkole Podstawowej w Siemowie realizowane są kursy dla nauczycieli.

W kwietniu nauczyciele uczyli się korzystać z platformy, przygotowywać i umieszczać na niej kursy dla uczniów. Po ukończeniu kursu z e-lerningu,  zdobyte wiadomości i umiejętności nauczyciele wykorzystują w nauce języka angielskiego. Podczas szkolenia wykorzystywana jest tablica interaktywna oraz pracownia komputerowa. Ponadto nauczyciele w domu rozwiązują zadania w języku angielskim, które zostały umieszczane na platformie przez prowadzącego zajęcia.  Kurs języka angielskiego zakończy się w listopadzie br. Każdy nauczyciel będzie musiał opracować na platformie jeden kurs w języku angielskim.


GALERIA

scroll back to top