ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

  • Drukuj

,

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej

im. Jana Pawła II w Siemowie

 

SZKOŁA

Zgłoszenie dziecka do szkoły - z obwodu 2021-2022

Wniosek o przyjęcie do szkoły - spoza obwodu 2021-2022

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły

Załącznik nr1

Załącznik nr2

Załącznik nr3

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Wniosek o przyjęcie DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO na rok 2021-2022

Deklaracja o kontynuowaiu wychowania przedszkolnego

Oświadczenie o zatrudnieniu.

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa w poprzednich latach do oddziału przedszkolnego.

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

 

 

scroll back to top