Wyniki rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie

  • Drukuj

Wszyscy Kandydaci, kórych Rodzice złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I na rok szkolny 2020/2021 zostali przyjęci do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie.

scroll back to top