100. ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II

Katarzyna Niedzielska, Małgorzata Wichłacz

urodziny

„Nie zastąpi Ciebie nikt” – 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Uczniowie naszej szkoły doskonale poradzili sobie w nowej rzeczywistości zdalnego nauczania. Chcąc uczcić tę wyjątkową rocznicę podjęli się różnych działań. Zaśpiewali piękny hymn pt. „Nie zastąpi Ciebie nikt” – niektórzy zdecydowali się go nagrać i umieścić na naszej stronie. Inni pragnęli uczcić ten dzień własnym, bądź znalezionym w różnych źródłach wierszem. Najliczniejsza grupa uczniów wykonała pracę plastyczną o życiu Karola Wojtyły. Znajomość dat związanych z postacią naszego Patrona można było sprawdzić rozwiązując zagadki przygotowane w ESCAPE ROOM-ie. Obejrzeliśmy także dokumentalne i fabularne filmy o naszym kochanym Patronie, który był niezwykłym człowiekiem w dziejach Polski i świata. Pani dyrektor wraz z pracownikami administracji i obsługi w imieniu całej społeczności szkolnej złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod tablicą pamiątkową. Znicze przynieśli także uczniowie, którzy w tym szczególnym dniu wybrali się na spacer i przyszli z rodzinami pod tablicę Patrona Szkoły.W ten sposób wyraziliśmy naszą wdzięczność św. Janowi Pawłowi II, za to, co wniósł i wnosi do naszego życia.


Święty Janie Pawle II dziękujemy za opiekę nad naszą szkołą!

Poniżej linki do naszych działań:)

Nagrania hymnu „Nie zastąpi Ciebie nikt”

Galeria prac plastycznych „Święty Jan Paweł II w naszych oczach”

Wiersze „Świętemu Janowi Pawłowi II w 100. rocznicę urodzin”

Gra- Escape Room „Z liczbami przez życie Jana Pawła II”

 

scroll back to top