REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SIEMOWIE

 

Szanowni Państwo!

Od 15 do 26 lutego 2021r. odbędzie się rekrutacja dzieci  do oddziału przedszkolnego

Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Siemowie -HARMONOGRAM REKRUTACJI

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Oświadczenie - kryteria ustawowe

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa w poprzednich latach

Potwierdzenie woli

Od 1 do 12 marca 2021 r. odbędzie się rekrutacja uczniów do klasy pierwszej - HARMONORAM REKRUTACJI

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają:

1. Zgłoszenie dziecka do szkoły

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają:

1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

2. Załączniki potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych:
    - oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń
    - oświadczenie o niepełnosprawności kandydata
    - oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej w zapewnieniu należytej opieki

3. Potwierdzenie woli przyjęcia (w terminie od 22 do 26 marca 2021 r.)


scroll back to top