Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie informuje, że od 26 lutego 2024 r. rozpoczyna się  nabór dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025:

– trzylatki (rocznik 2021)
– czterolatki (rocznik 2020)
– pięciolatki (rocznik 2019)
– sześciolatki (rocznik 2018)

Rodzice dzieci, które uczęszczają już do przedszkola, składają pisemny wniosek o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przyszłym roku szkolnym.

Rodzice kandydatów do przedszkola zgłaszają dziecko poprzez wypełnienie wniosku pobranego ze strony internetowej szkoły lub zgłaszają się po formularz wniosku w sekretariacie szkoły. Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie:

Lp. Procedura Termin
1. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

od 26 lutego 2024

do 8 marca 2024

2. Postępowanie uzupełniające

od 8 kwietnia 2024

do 12 kwietnia 2024

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów w postepowaniu rekrutacyjnym

od 11 marca 2024

do 15 marca 2024

4. Postępowanie uzupełniające

od 15 kwietnia 2024

do 16 kwietnia 2024

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postepowaniu rekrutacyjnym 18 marca 2024
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postepowaniu uzupełniającym 17 kwietnia 2024
7. Potwierdzenie rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia w postepowaniu rekrutacyjnym

od 18 marca 2024

do 20 marca 2024

8. Potwierdzenie rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia w postepowaniu uzupełniającym

od  17 kwietnia 2024

do 18 kwietnia 2024

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postepowaniu rekrutacyjnym 22 marca 2024
10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postepowaniu uzupełniającym 19 kwietnia 2024

wniosek

potwierdzenie woli

deklaracja o kontynuacji

Rekrutacja do klasy pierwszej

Od 4 marca 2024 roku odbywają się w Gminie Gostyń zapisy do klasy pierwszej na nowy rok szkolny 2024/2025.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie:

l.p. Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. 4 – 15 marca 2024 r. 27 – 31 maja 2024 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                                  i dokumentów. 18 – 21 marca 2024 r. 3 – 4 czerwca 2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 22 marca 2024 r. 5 czerwca 2024 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia 25 – 29 marca 2024 r. 10 – 14 czerwca 2024 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 3 kwietnia 2024 r. 7 czerwca 2024 r.

wniosek

zgłoszenie

deklaracja woli

scroll back to top