SZKOŁA

SZKOłA PROMUJĄCA ZDROWIE

Szkolny Koordynator: p. Katarzyna Niedzielska

 CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

LOGO SPSZSzkoła promująca zdrowie zwiększa możliwość młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem
z nauczycielami i innymi osobami, mog
ą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. (WHO, 1997)

Rok szk. 2022/2023

"Z KULTURĄ MI DO TWARZY"

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w roku szkolnym 2022/2023

Rok szk. 2021/2022

"RAZEM RAŹNIEJ"

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w roku szkolnym 2021/2022

Rok szk. 2020/2021

"ŚWIADOMY ZNACZY ZDROWY"

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w roku szkolnym 2020/2021

Rok szk. 2019/2020

"LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ"

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w roku szkolnym 2019/2020

Rok szk. 2018/2019

"ŻYJ Z PASJĄ!"

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w roku szkolnym 2018/2019

Rok szk. 2017/2018

"CZYTAM, BO WARTO!"

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w roku szkolnym 2017/2018

Rok szk. 2016/2017

Hasło : Z DOBRYMI MANIERAMI ZA PAN BRAT

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w roku szkolnym 2016/2017

Rok szk. 2015/2016

“CZYTANIE JEST TRENDY!!!”  

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w roku szkolnym 2015/2016  plik pdf

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016  plik pdf

RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY UBIEGAJĄCEJ SIĘ
O PRZYJĘCIE DO WSPÓLNOTY SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE
plik pdf

 


Rok 2014 / 2015

W roku 2014/2015 realizowany jest następujący priorytet:

"Ruch w życiu człowieka".

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w roku szkolnym 2014/2015    plik pdf

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 plik.pdf

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2014/2015 plik pdf

FILM PT: „SZKOŁA W SIEMOWIE PROMUJE ZDROWIE”
Obsada:Społeczność Szkoły Podstawowej w Siemowie

Rok 2013 / 2014

PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 plik.pdf

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2013/2014 plik pdf

scroll back to top

Samorząd

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

         SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SIEMOWIE

ROK SZK. 2023/2024

 

Przewodnicząca: Magdalena Duda

Z-ca przewodniczącej: Lidia Paizert

Skarbnik: Anna Olejniczak

Sekretarz: Karol Skowroński

 

Opiekun SU: p.  Katarzyna Niedzielska, p. Bożena Walczak - Woźniak

 

 

scroll back to top

SZKOŁA W SIEMOWIE PROMUJE ZDROWIE

LOGO SPSZcertyfikatspz hymn2Beztytuu hymn20    

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję,że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch,

mail: korzuch@infoic.pl

scroll back to top

Galeria przyjaciół szkoły

Kapituła przyznająca honorowy tytuł Przyjaciel Szkoły została powołana we wrześniu 2000 roku.
W jej skład wchodzą: Dyrektor Szkoły, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciele Grona Pedagogicznego szkoły.  Celem kapituły jest uhonorowanie osób lub instytucji, które okazały społeczności szkoły swoje serce, życzliwość i pomoc. Tradycją szkoły jest wręczanie dyplomów Przyjaciel Szkoły w Dniu Patrona tj. 16 października. Wyróżnione osoby odciskają swoją lewą dłoń i składają podpis na papierowym sercu, które zostaje umieszczone w Galerii Przyjaciół Szkoły. Galeria ta znajduje się na piętrze przy popiersiu św. Jana Pawła II.

Katarzyna Niedzielska

 • Jerzy Woźniakowski
 • Ks. Kan. Witold Worsa
 • Jarosław Kosmaciński
 • Krzysztof Majsner
 • Dorota Glinkowska
 • Andrzej Czypryński
 • Aleksander Dolczewski
 • Ryszard Ciesielski
 • Andrzej Wiatrowski
 • Edyta Dawidziak
 • Renata i Jarosław Fogtowie

 • Bernadeta Buchalik
 • Izabela Andrzejewska
 • Mariusz Kajoch
 • Leszek Snela
 • Krzysztof Zaremba
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  Koło w Gostyniu
 • Jolanta Woźniak
 • Jacek Woźniak
 • Bogumiła Kaczmarek
 • Rada Rodziców w roku szk. 2014/2015

 • Marek Banaszak
 • Monika i Łukasz Wolni
 • Ks. Marek Kędziora

Posiadanie GALERII PRZYJACIÓŁ SZKOŁY jest jednym z głównych zadań, które są zawarte w programie wychowawczym szkoły i MISJI SZKOŁY. Tytuł PRZYJACIELA SZKOŁY jest przyznawany osobom, które mają na względzie dobro dzieci okazując im serce i pomagają w realizacji różnorakich przedsięwzięć na rzecz dzieci z siemowskiej szkoły. Kapituła konkursu, po analizie zakresu i charakteru pomocy udzielanej szkole przez kandydatów i okazanego dzieciom serca przyznaje zaszczytny tytuł PRZYJACIELA SZKOŁY. Przyznawanie zaszczytnego tytuł PRZYJACIELA SZKOŁY, wraz z pamiątkowym „odbiciem dłoni” i umieszczeniem w GALERII PRZYJACIÓŁ SZKOŁY odbywa się zawsze   DNIU PATRONA-JANA PAWŁA  II – 16  października.

Bożena Walczak Woźniak

scroll back to top