Międzyszkolny konkurs "Zdrowa zakładka do książki"

Kamila Wiszniewska - Karkos

W dniu 24 stycznia br. w naszej szkole oraz w Szkole Podstawowej im. E. Potworowskiego ogłoszony został międzyszkolny, biblioteczny konkurs promujący zdrowie: „Zdrowa zakładka do książki”.

Celem konkursu była promocja zdrowego stylu życia wśród uczniów, edukacja zdrowotna, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych u dzieci i młodzieży, pobudzenie aktywności twórczej, rozbudzenie wrażliwości estetycznej oraz integracja uczniów obydwu szkół podstawowych.

Zadaniem uczniów było wykonanie promującej zdrowie, pomysłowej zakładki do książki. Mogła być wykonana dowolną techniką plastyczną. Jej kształt i wymiary były dowolne. Zależały od kreatywności uczestnika konkursu.

Uczniowie wykonali bardzo pomysłowe zakładki do książek. Zawierały wiele wiadomości, ilustracji i dekoracji dotyczących promocji zdrowia. Komisja konkursowa dokonała oceny prac, biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność i atrakcyjność przekazu oraz walory artystyczne i estetykę pracy.

W dniu 7 lutego br. zostały ogłoszone wyniki konkursu:

  1. miejsce zajęła Magdalena Duda z klasy VI
  2. miejsce zajął Cezary Gorynia z klasy IV
  3. miejsce zajęli: Karol Skowroński z klasy VI oraz Rafał Szymałka z przedszkola

Uczniowie wyróżnieni:

Julia Radojewska z klasy IV

Lidia Paizert z klasy VI

Zuzanna Stróżyńska z klasy VI

Zwycięzcy zostali nagrodzeni, a pozostali uczestnicy otrzymali mały upominek za udział w konkursie.

Wszystkie prace konkursowe zostały zaprezentowane na wystawie znajdującej się w holu szkoły.

scroll back to top